Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Don't have an account?
Highscores

Ranking for Attack Speed (zamasu) on DBKO Remastered


Flag Rank Name Level
1. Dymydzz
Zamasu
188
2. Sanyk
Zamasu
174
3. Red Skull Totii
Zamasu
169
4. Zeno
Zamasu
164
5. Arkangel
Zamasu
162
6. Cioong Pae
Zamasu
160
7. Tatsumi
Zamasu
159
8. Engweezy
Zamasu
150
9. Sififo
Zamasu
126
10. Bajo Jajo
Zamasu
126
11. Faza
Zamasu
122
12. Zamaasu
Zamasu
117
13. Zielek
Zamasu
101
14. Mahesvara
Zamasu
101
15. Beckman
Zamasu
100
16. Zama
Zamasu
92
17. Bartman
Zamasu
88
18. Renny Tc
Zamasu
88
19. Xvideos
Zamasu
82
20. Roozzen
Zamasu
76
21. Toim
Zamasu
73
22. Zamasu
Zamasu
70
23. Tesla
Zamasu
66
24. Poyolski
Zamasu
46
25. Ochlix
Zamasu
45
26. Olcias
Zamasu
10
27. Sucha Foka
Zamasu
10
28. Zabson
Zamasu
10
29. Vasper
Zamasu
10
30. Nyia
Zamasu
10
31. Zams
Zamasu
10
32. Zamasu Boludo
Zamasu
10
33. Vixon
Zamasu
10
34. Mistrz
Zamasu
10
35. Expensiv
Zamasu
10
36. Skyace
Zamasu
10
37. Xantuso
Zamasu
10
38. Lil Zamasu
Zamasu
10
39. Haze
Zamasu
10
40. Darknestoy
Zamasu
10
41. Fearmie
Zamasu
10
42. Gohansito
Zamasu
10
43. Rebzk
Zamasu
10
44. Darkcrooss
Zamasu
10
45. Tremer
Zamasu
10
46. Ivakan
Zamasu
10
47. Lucifer
Zamasu
10
48. Nieludzki Byt
Zamasu
10
49. Kushme
Zamasu
10
50. Limax
Zamasu
10
51. Biggie
Zamasu
10
52. Zamasu-topp
Zamasu
10
53. El Toro
Zamasu
10
54. Green Clover
Zamasu
10
55. Immunity Monster
Zamasu
10
56. Howtofingeragirl
Zamasu
10
57. Testowy Zamasu
Zamasu
10
58. Zaqu
Zamasu
10
59. Amaterasu
Zamasu
10
60. Zamasu Sample
Zamasu
10
61. Azukeiro
Zamasu
10
62. Alcaede
Zamasu
10
63. Aldeanoperuano
Zamasu
10
64. Samalucifer
Zamasu
10
65. Versace
Zamasu
10
66. Knur Masu
Zamasu
10
67. Dyszka
Zamasu
10
68. Ars Moriendi
Zamasu
10
69. Wuwua
Zamasu
10
70. Mclarenn
Zamasu
10
71. Sekeroniperuano
Zamasu
10
72. Mastermoid
Zamasu
10
73. Rekso Kox
Zamasu
10
74. Pilov
Zamasu
10
75. Sinju
Zamasu
10
76. Loko Bambino
Zamasu
10
77. Sami Widzicie
Zamasu
10
78. Eso Tilin
Zamasu
10
79. Trepido
Zamasu
10
80. Deity Unknown
Zamasu
10
81. Semnome
Zamasu
10
82. Nyanya
Zamasu
10
83. Palido
Zamasu
10
84. Mashido
Zamasu
10
85. Red Skull Toti
Zamasu
10
86. Giga Chad
Zamasu
10
87. Confution
Zamasu
10
88. Sonark
Zamasu
10
89. Protector
Zamasu
10
90. Hefajos
Zamasu
10
91. Teemo De Nazareth
Zamasu
10
92. Silveer
Zamasu
10
93. Saint
Zamasu
10
94. Doyouwantkreskanahil
Zamasu
10
Choose a skill
Experience
Ki Level
Defense
Blasting
Attack Speed
Critical Hit
Strength
Train Points
Energy Defense

Choose a vocation
[ALL]
Goku
Vegeta
Vegetto
Gohan
Future Trunks
Goten
Trunks
Piccolo
Dende
Shin
Kuririn
Tien
Yamcha
Kame
Uub
Freeza
C17
C18
Cell
Buu
Bardock
Cooler
C13
Brolly
Janemba
Cabba
Caulifla
Kale
Kefla
Hit
Black
Zamasu
Dyspo
Jiren
Beerus
C21
Bebi
Cumber
Hearts
Fu