Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Don't have an account?
Highscores

Ranking for Experience (zamasu) on DBKO Remastered


Flag Rank Name Level Points
1. Dymydzz
Zamasu
567
3,006,879,315
2. Red Skull Totii
Zamasu
326
567,413,037
3. Zamaasu
Zamasu
313
505,118,728
4. Mahesvara
Zamasu
283
372,999,373
5. Sififo
Zamasu
249
252,866,258
6. Sanyk
Zamasu
226
189,226,307
7. Arkangel
Zamasu
224
184,408,865
8. Cioong Pae
Zamasu
206
141,612,314
9. Xvideos
Zamasu
103
17,431,489
10. Renny Tc
Zamasu
46
1,520,365
11. Beckman
Zamasu
37
726,315
12. Zeno
Zamasu
32
461,201
13. Bartman
Zamasu
30
396,604
14. Bajo Jajo
Zamasu
21
124,171
15. Roozzen
Zamasu
20
99,811
16. Darknestoy
Zamasu
15
38,969
17. Trepido
Zamasu
14
35,130
18. Zamasu
Zamasu
9
8,166
19. Eso Tilin
Zamasu
7
3,698
20. Palido
Zamasu
6
1,739
21. Zielek
Zamasu
5
800
22. Silveer
Zamasu
3
212
23. Pilov
Zamasu
2
191
24. Saint
Zamasu
2
180
25. Faza
Zamasu
2
120
26. Tatsumi
Zamasu
2
100
27. Mistrz
Zamasu
1
92
28. Nieludzki Byt
Zamasu
1
56
29. Mashido
Zamasu
1
41
30. Howtofingeragirl
Zamasu
1
22
31. Lil Zamasu
Zamasu
1
20
32. Loko Bambino
Zamasu
1
10
33. Kushme
Zamasu
1
10
34. Ars Moriendi
Zamasu
1
0
35. Mclarenn
Zamasu
1
0
36. Darkcrooss
Zamasu
1
0
37. Tremer
Zamasu
1
0
38. Knur Masu
Zamasu
1
0
39. Lucifer
Zamasu
1
0
40. Sucha Foka
Zamasu
1
0
41. Wuwua
Zamasu
1
0
42. Xantuso
Zamasu
1
0
43. Dyszka
Zamasu
1
0
44. Fearmie
Zamasu
1
0
45. Versace
Zamasu
1
0
46. Behemot
Zamasu
1
0
47. Poyolski
Zamasu
1
0
48. Engweezy
Zamasu
1
0
49. Haze
Zamasu
1
0
50. Zamasu Boludo
Zamasu
1
0
51. Mastermoid
Zamasu
1
0
52. Zamasu-topp
Zamasu
1
0
53. Samalucifer
Zamasu
1
0
54. Aldeanoperuano
Zamasu
1
0
55. Gohansito
Zamasu
1
0
56. Rebzk
Zamasu
1
0
57. Zabson
Zamasu
1
0
58. Vasper
Zamasu
1
0
59. Zams
Zamasu
1
0
60. Rekso Kox
Zamasu
1
0
61. Sinju
Zamasu
1
0
62. Zaqu
Zamasu
1
0
63. Zamasu Sample
Zamasu
1
0
64. Red Skull Toti
Zamasu
1
0
65. Amaterasu
Zamasu
1
0
66. Teemo De Nazareth
Zamasu
1
0
67. Hefajos
Zamasu
1
0
68. Protector
Zamasu
1
0
69. Sonark
Zamasu
1
0
70. Confution
Zamasu
1
0
71. Sami Widzicie
Zamasu
1
0
72. Testowy Zamasu
Zamasu
1
0
73. Immunity Monster
Zamasu
1
0
74. Sekeroniperuano
Zamasu
1
0
75. Toim
Zamasu
1
0
76. Alcaede
Zamasu
1
0
77. Vixon
Zamasu
1
0
78. Azukeiro
Zamasu
1
0
79. Doyouwantkreskanahil
Zamasu
1
0
80. Nyanya
Zamasu
1
0
81. Semnome
Zamasu
1
0
82. Deity Unknown
Zamasu
1
0
83. El Toro
Zamasu
1
0
84. Green Clover
Zamasu
1
0
85. Giga Chad
Zamasu
1
0
Choose a skill
Experience
Ki Level
Defense
Blasting
Attack Speed
Critical Hit
Strength
Train Points
Energy Defense

Choose a vocation
[ALL]
Goku
Vegeta
Vegetto
Gohan
Future Trunks
Goten
Trunks
Piccolo
Dende
Shin
Kuririn
Tien
Yamcha
Kame
Uub
Freeza
C17
C18
Cell
Buu
Bardock
Cooler
C13
Brolly
Janemba
Cabba
Caulifla
Kale
Kefla
Hit
Black
Zamasu
Dyspo
Jiren
Beerus
C21
Bebi
Cumber
Hearts
Fu