Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Don't have an account?
Highscores

Ranking for Energy Defense (zamasu) on DBKO Remastered


Flag Rank Name Level
1. Dymydzz
Zamasu
94
2. Arkangel
Zamasu
85
3. Red Skull Totii
Zamasu
77
4. Tatsumi
Zamasu
76
5. Mahesvara
Zamasu
75
6. Cioong Pae
Zamasu
73
7. Zamaasu
Zamasu
69
8. Faza
Zamasu
65
9. Sififo
Zamasu
62
10. Zeno
Zamasu
61
11. Bartman
Zamasu
54
12. Bajo Jajo
Zamasu
49
13. Mistrz
Zamasu
10
14. Xantuso
Zamasu
10
15. Renny Tc
Zamasu
10
16. Kushme
Zamasu
10
17. Nieludzki Byt
Zamasu
10
18. Lucifer
Zamasu
10
19. Zams
Zamasu
10
20. Vixon
Zamasu
10
21. Sucha Foka
Zamasu
10
22. Xvideos
Zamasu
10
23. Toim
Zamasu
10
24. Zabson
Zamasu
10
25. Vasper
Zamasu
10
26. Sanyk
Zamasu
10
27. Doyouwantkreskanahil
Zamasu
10
28. Tremer
Zamasu
10
29. Ochlix
Zamasu
10
30. Ivakan
Zamasu
10
31. Limax
Zamasu
10
32. Skyace
Zamasu
10
33. Zama
Zamasu
10
34. Expensiv
Zamasu
10
35. Olcias
Zamasu
10
36. Nyia
Zamasu
10
37. Tesla
Zamasu
10
38. Poyolski
Zamasu
10
39. Engweezy
Zamasu
10
40. Darkcrooss
Zamasu
10
41. Roozzen
Zamasu
10
42. Fearmie
Zamasu
10
43. Rebzk
Zamasu
10
44. Gohansito
Zamasu
10
45. Darknestoy
Zamasu
10
46. Zamasu Boludo
Zamasu
10
47. Lil Zamasu
Zamasu
10
48. Haze
Zamasu
10
49. Biggie
Zamasu
10
50. Zamasu Sample
Zamasu
10
51. Zielek
Zamasu
10
52. Azukeiro
Zamasu
10
53. El Toro
Zamasu
10
54. Green Clover
Zamasu
10
55. Immunity Monster
Zamasu
10
56. Howtofingeragirl
Zamasu
10
57. Testowy Zamasu
Zamasu
10
58. Zaqu
Zamasu
10
59. Amaterasu
Zamasu
10
60. Alcaede
Zamasu
10
61. Aldeanoperuano
Zamasu
10
62. Zamasu-topp
Zamasu
10
63. Samalucifer
Zamasu
10
64. Versace
Zamasu
10
65. Knur Masu
Zamasu
10
66. Dyszka
Zamasu
10
67. Ars Moriendi
Zamasu
10
68. Wuwua
Zamasu
10
69. Mclarenn
Zamasu
10
70. Sekeroniperuano
Zamasu
10
71. Beckman
Zamasu
10
72. Mastermoid
Zamasu
10
73. Rekso Kox
Zamasu
10
74. Palido
Zamasu
10
75. Sinju
Zamasu
10
76. Loko Bambino
Zamasu
10
77. Sami Widzicie
Zamasu
10
78. Eso Tilin
Zamasu
10
79. Trepido
Zamasu
10
80. Zamasu
Zamasu
10
81. Deity Unknown
Zamasu
10
82. Semnome
Zamasu
10
83. Mashido
Zamasu
10
84. Red Skull Toti
Zamasu
10
85. Pilov
Zamasu
10
86. Giga Chad
Zamasu
10
87. Confution
Zamasu
10
88. Sonark
Zamasu
10
89. Protector
Zamasu
10
90. Hefajos
Zamasu
10
91. Teemo De Nazareth
Zamasu
10
92. Silveer
Zamasu
10
93. Saint
Zamasu
10
94. Nyanya
Zamasu
10
Choose a skill
Experience
Ki Level
Defense
Blasting
Attack Speed
Critical Hit
Strength
Train Points
Energy Defense

Choose a vocation
[ALL]
Goku
Vegeta
Vegetto
Gohan
Future Trunks
Goten
Trunks
Piccolo
Dende
Shin
Kuririn
Tien
Yamcha
Kame
Uub
Freeza
C17
C18
Cell
Buu
Bardock
Cooler
C13
Brolly
Janemba
Cabba
Caulifla
Kale
Kefla
Hit
Black
Zamasu
Dyspo
Jiren
Beerus
C21
Bebi
Cumber
Hearts
Fu