Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Don't have an account?
Highscores

Ranking for Defense (shin) on DBKO Remastered


Flag Rank Name Level
1. Sew My Bow
Shin
66
2. Red Skull Oconer
Shin
65
3. Vikingoxz
Shin
53
4. Kardasq
Shin
52
5. Hasbullaa
Shin
51
6. Shin Sample
Shin
10
7. Aa Pinc
Shin
10
8. Jikh
Shin
10
9. Super Shin Gonz
Shin
10
10. Unesco
Shin
10
11. Satoru Gojo
Shin
10
12. Magic Candy
Shin
10
13. Lysy Bobo
Shin
10
14. Paka Na Be
Shin
10
15. Slodki Kotek
Shin
10
16. Kersef
Shin
10
17. Quietstudy
Shin
10
18. Iluminaty
Shin
10
19. Jojo
Shin
10
20. Yi Sun Shin
Shin
10
21. Yuponto
Shin
10
22. Jest
Shin
10
23. Knur Szin
Shin
10
24. Shinn
Shin
10
25. Surprise
Shin
10
26. Ins Next Shin
Shin
10
27. Randy Lahey
Shin
10
28. Ciaparito
Shin
10
29. Shunkx
Shin
10
30. Xandevic
Shin
10
31. Yeezynese
Shin
10
32. Bryan Smith
Shin
10
33. Teleportaa
Shin
10
34. Duzy Byku
Shin
10
35. Vecek Atakuje Otsa
Shin
10
36. Liox
Shin
10
37. Oski
Shin
10
38. Sysysy
Shin
10
39. Shun
Shin
10
Choose a skill
Experience
Ki Level
Defense
Blasting
Attack Speed
Critical Hit
Strength
Train Points
Energy Defense

Choose a vocation
[ALL]
Goku
Vegeta
Vegetto
Gohan
Future Trunks
Goten
Trunks
Piccolo
Dende
Shin
Kuririn
Tien
Yamcha
Kame
Uub
Freeza
C17
C18
Cell
Buu
Bardock
Cooler
C13
Brolly
Janemba
Cabba
Caulifla
Kale
Kefla
Hit
Black
Zamasu
Dyspo
Jiren
Beerus
C21
Bebi
Cumber
Hearts
Fu